Filteren & zoeken.

Webshops kunnen 10.000-den producten bevatten. Om deze voor bezoekers toegankelijk te maken is een degelijke navigatie van essentieel belang. Met de zoekfunctie en uitgebreide filterfunctie kunnen bezoekers producten snel vinden.

Zoeken.

  • Zoeken op categorieën
  • Zoeken op productnaam
  • Zoeken in productteksten

Filteren.

Stel het productfilter zo in dat bezoekers kunnen zoeken op: tags en kenmerken.

  • Filteren op tag
  • Filteren op prijs
  • Filteren op kenmerk

Sorteren.

De filterresultaten op de productenoverzichtpagina kunnen gesorteerd worden.

De filters waar geen resultaten voor zijn worden automatisch verborgen.