Import / Export.

Webshops maken vaak gebruik van enorme aantallen producten. Deze kunnen automatisch geimporteerd worden vanuit externe systemen. Tevens kunnen producten en categorieën geexporteerd worden naar externe systemen zoals bijvoorbeeld InDesign (o.a. genereren van catalogi).

  • In meerdere formaten mogelijk
  • Handmatig of geautomatiseerd
  • Integraties met externe systemen
  • Integraties op maat
  • Diverse methodes: REST, URL, FTP
  • Diverse formaten: JSON, XML, CSV